cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Dentro de la figura se encuentra...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forma del gráfico demuestra que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Así, con el gráfico podemos predecir...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

La figura... representa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
La figura... muestra...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... analiza...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
El diagrama... representa...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos