olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Egy kép leírásánál használatos
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos