holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Această imagine conţine...
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Forma graficului demonstrează că...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figura...reprezintă...
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
Figura...arătând...
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...exprimând...
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...reprezentând...
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos