francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Această imagine conţine...
L'image contient...
Egy kép leírásánál használatos
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
A diagram alatti szövegben használatos
Figura...arătând...
Figure...montrant...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
A diagram alatti szövegben használatos