angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Această imagine conţine...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Forma graficului demonstrează că...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figura...reprezintă...
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
Figura...arătând...
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...exprimând...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...reprezentând...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos