cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
A figura contém...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A forma do diagrama demonstra que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figura...representando...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Figura...mostrando...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...examinando...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagrama...representando...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos