török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Графики изображают прямую на уровне...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
На рисунке мы можем увидеть...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Форма графика показывает, что...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... обозначает
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
... обозначает
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... рассматривает...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... изображает...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos