lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Графики изображают прямую на уровне...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
На рисунке мы можем увидеть...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Форма графика показывает, что...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... обозначает
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
... обозначает
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... рассматривает...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... изображает...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos