dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Графики изображают прямую на уровне...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
На рисунке мы можем увидеть...
Billedet indeholder...
Egy kép leírásánál használatos
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Форма графика показывает, что...
Grafens facon demonstrerer at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... обозначает
Figur... repræsenterer...
A diagram alatti szövegben használatos
... обозначает
Figur... viser...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... undersøger...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... изображает...
Diagram... skildrer...
A diagram alatti szövegben használatos