cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Графики изображают прямую на уровне...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
На рисунке мы можем увидеть...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Форма графика показывает, что...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... изображает...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos