angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Графики изображают прямую на уровне...
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
На рисунке мы можем увидеть...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Форма графика показывает, что...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Таким образом график может быть использован для предсказания...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

... обозначает
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
... обозначает
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... рассматривает...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
Диаграмма... изображает...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos