török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'immagine mostra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

L'immagine... rappresenta...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
L'immagine... mostra...
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma... spiega...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma...rappresenta...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos