román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'immagine mostra...
Această imagine conţine...
Egy kép leírásánál használatos
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Forma graficului demonstrează că...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

L'immagine... rappresenta...
Figura...reprezintă...
A diagram alatti szövegben használatos
L'immagine... mostra...
Figura...arătând...
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma... spiega...
Diagrama...exprimând...
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma...rappresenta...
Diagrama...reprezentând...
A diagram alatti szövegben használatos