magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'immagine mostra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Egy kép leírásánál használatos
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La figura riportata sul grafico dimostra come...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

L'immagine... rappresenta...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
L'immagine... mostra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma... spiega...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos
Il diagramma...rappresenta...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos