román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Im Bild ist ... enthalten...
Această imagine conţine...
Egy kép leírásánál használatos
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Forma graficului demonstrează că...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Abbildung ... stellt ... dar.
Figura...reprezintă...
A diagram alatti szövegben használatos
Abbildung ... zeigt ...
Figura...arătând...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... untersucht...
Diagrama...exprimând...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... beschreibt...
Diagrama...reprezentând...
A diagram alatti szövegben használatos