magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Im Bild ist ... enthalten...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Egy kép leírásánál használatos
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Abbildung ... stellt ... dar.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
Abbildung ... zeigt ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... untersucht...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... beschreibt...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
A diagram alatti szövegben használatos