finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Im Bild ist ... enthalten...
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Abbildung ... stellt ... dar.
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
Abbildung ... zeigt ...
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... untersucht...
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... beschreibt...
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos