cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Im Bild ist ... enthalten...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Abbildung ... stellt ... dar.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Abbildung ... zeigt ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... untersucht...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramm ... beschreibt...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos