spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Dentro de la figura se encuentra...
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forma del gráfico demuestra que...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... representa...
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... muestra...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
El diagrama... analiza...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
El diagrama... representa...
A diagram alatti szövegben használatos