olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
A diagram alatti szövegben használatos