német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Im Bild ist ... enthalten...
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Abbildung ... stellt ... dar.
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Abbildung ... zeigt ...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagramm ... untersucht...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagramm ... beschreibt...
A diagram alatti szövegben használatos