lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos