francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'image contient...
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forme du graphique démontre que...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...représentant...
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...montrant...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagramme...examinant...
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagramme...indiquant...
A diagram alatti szövegben használatos