angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos