török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Rysunek zawiera...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Rysunek... przedstawia...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Rysunek... pokazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram...bada...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zobrazowuje...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos