japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Egy kép leírásánál használatos
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
A diagram alatti szövegben használatos
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
A diagram alatti szövegben használatos