francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Rysunek zawiera...
L'image contient...
Egy kép leírásánál használatos
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forme du graphique démontre que...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Rysunek... przedstawia...
Figure...représentant...
A diagram alatti szövegben használatos
Rysunek... pokazuje...
Figure...montrant...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram...bada...
Diagramme...examinant...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zobrazowuje...
Diagramme...indiquant...
A diagram alatti szövegben használatos