angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Egy kép leírásánál használatos
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
A diagram alatti szövegben használatos
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram...bada...
Diagram…examining…
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
A diagram alatti szövegben használatos