orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Графики изображают прямую на уровне...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
이 그림 속에는 ...
На рисунке мы можем увидеть...
Egy kép leírásánál használatos
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Форма графика показывает, что...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

...를 나타내는 표
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
...을 관찰한 표
Диаграмма... рассматривает...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
Диаграмма... изображает...
A diagram alatti szövegben használatos