kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
图表显示在...水平下保持稳定
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
이 그림 속에는 ...
图片中包含...
Egy kép leírásánál használatos
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
图表表明...,因此得出...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
图表的变化表明...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
因此,该图表可以用来预测...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

...를 나타내는 표
数字...代表...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
数字...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 관찰한 표
示图...表示...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
示图...描绘...
A diagram alatti szövegben használatos