finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
이 그림 속에는 ...
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

...를 나타내는 표
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 관찰한 표
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
...을 보여주는 표
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos