lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
示图...表示...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos