cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos