török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
画像は・・・・を含んでいる。
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

図・・・・は・・・・を表しています。
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を表している。
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を説明している。
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を示している。
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos