svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Egy kép leírásánál használatos
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
A diagram alatti szövegben használatos