holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
画像は・・・・を含んでいる。
De afbeelding bevat ...
Egy kép leírásánál használatos
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
このグラフから・・・・ということが予想できる。
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

図・・・・は・・・・を表しています。
Afbeelding ... geeft ... weer.
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を表している。
Afbeelding ... toont ...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... onderzoekt ...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... beschrijft ...
A diagram alatti szövegben használatos