finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos