cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
画像は・・・・を含んでいる。
V obrázku je obsažen(a)...
Egy kép leírásánál használatos
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tvar grafu ukazuje, že...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

図・・・・は・・・・を表しています。
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を表している。
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... zkoumá...
A diagram alatti szövegben használatos
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... znázorňuje
A diagram alatti szövegben használatos