japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Egy kép leírásánál használatos
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
A diagram alatti szövegben használatos
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
A diagram alatti szövegben használatos