hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
De afbeelding bevat ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Egy kép leírásánál használatos
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Afbeelding ... geeft ... weer.
आकार... ...का वर्णन करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Afbeelding ... toont ...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... onderzoekt ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... beschrijft ...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos