dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
De afbeelding bevat ...
Billedet indeholder...
Egy kép leírásánál használatos
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafens facon demonstrerer at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur... repræsenterer...
A diagram alatti szövegben használatos
Afbeelding ... toont ...
Figur... viser...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... undersøger...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... skildrer...
A diagram alatti szövegben használatos