lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
Το σχήμα... δείχνει...
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos