török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'image contient...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Egy kép leírásánál használatos
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forme du graphique démontre que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure...représentant...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Figure...montrant...
... figürü ...'i gösteriyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...examinant...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...indiquant...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A diagram alatti szövegben használatos