lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'image contient...
Rysunek zawiera...
Egy kép leírásánál használatos
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forme du graphique démontre que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure...représentant...
Rysunek... przedstawia...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure...montrant...
Rysunek... pokazuje...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...examinant...
Diagram...bada...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...indiquant...
Diagram... zobrazowuje...
A diagram alatti szövegben használatos