koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Le graphique montre un plateau au niveau de...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'image contient...
이 그림 속에는 ...
Egy kép leírásánál használatos
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forme du graphique démontre que...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure...représentant...
...를 나타내는 표
A diagram alatti szövegben használatos
Figure...montrant...
...을 보여주는 표
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...examinant...
...을 관찰한 표
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...indiquant...
...을 보여주는 표
A diagram alatti szövegben használatos