finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Egy kép leírásánál használatos
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
A diagram alatti szövegben használatos
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
A diagram alatti szövegben használatos
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
A diagram alatti szövegben használatos