thai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Tässä kuvassa näkyy...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Egy kép leírásánál használatos
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Kuvaajan muoto näyttää, että...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja voi siten ennustaa...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Kaavio ... edustaa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
A diagram alatti szövegben használatos
Kuva ... näyttää...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... tarkastelee...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... esittää...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
A diagram alatti szövegben használatos