román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Tässä kuvassa näkyy...
Această imagine conţine...
Egy kép leírásánál használatos
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Forma graficului demonstrează că...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Kaavio ... edustaa...
Figura...reprezintă...
A diagram alatti szövegben használatos
Kuva ... näyttää...
Figura...arătând...
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...exprimând...
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... esittää...
Diagrama...reprezentând...
A diagram alatti szövegben használatos