orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Egy kép leírásánál használatos
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Kuva ... näyttää...
... обозначает
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
A diagram alatti szövegben használatos