hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Grafikonok, Képek és Diagramok

Grafikonok, Képek és Diagramok - Leírás

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Egy grafikon változásának leírásakor használjuk
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Akkor használjuk, amikor egy grafikon egyenletessé válik
Tässä kuvassa näkyy...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Egy kép leírásánál használatos
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Egy diagram információinak leírásánál használatos

Grafikonok, Képek és Diagramok - Értelmezés

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Egy diagram mélyebb megértésénél és magyarázatánál használjuk
Kuvaajan muoto näyttää, että...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Egy grafikon mélyebb értelmezésénél és magyarázatánál használatos
Kuvaaja voi siten ennustaa...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Amikor egy grafikonnak valamilyen jövőbeli változása feltételezhető
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Akkor használjuk, amikor több mód van egy grafikon elemzésére

Grafikonok, Képek és Diagramok - Jelmagyarázatok

Kaavio ... edustaa...
आकार... ...का वर्णन करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Kuva ... näyttää...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... tarkastelee...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
A diagram alatti szövegben használatos
Kaavio ... esittää...
यह आकार ...दिखाता है.
A diagram alatti szövegben használatos